สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงวัดความยาวเด็กพร้อมเบาะรองนอน โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสุรินทร์ 157 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 23-09-2563 360

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงวัดความยาวเด็กพร้อมเบาะรองนอน โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   จังหวัดสุรินทร์ 157 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง